Door de bouwblokken de patronen niet meer kunnen zien

Door Equator op maandag 12 september 2011 19:57 - Reacties (6)
Categorie: Work, Views: 7.116

Inleiding
Wie zich bezighoudt met architectuur raamwerken als Togaf en DyA zal ongetwijfeld wel eens van de term bouwblokken en patronen gehoord hebben.

Voor hen die dit niet weten, en kleine inleiding.

In de infrastructuur architectuur (maar ook daarbuiten) vinden we naast principes de zogenaamde bouwblokken waaruit een stuk infrastructuur is opgebouwd. Bouwblokken worden beschreven als op zichzelf staande onderdelen die een deel van een gestandaardiseerde functionele oplossing vormen.
Op een hoger abstractieniveau vinden we de patronen. Patronen zijn een samenstelling van één of meerdere bouwblokken om een functionele oplossing te bieden.

In dit artikel/blog wil ik het principe van patronen en bouwblokken wat proberen te verduidelijken. Ik beperk me even tot de vrij tastbare infrastructuur architectuur, maar in principe zal dit verhaal ook passen op de Security Architectuur, Software architectuur en Business Architectuur. In de Enterprise Architectuur komen we wel patronen tegen, maar naar alle waarschijnlijkheid geen bouwblokken. Dit is echter geen vaststaande regel.
bouwblokken
Zoals reeds gemeld is een bouwblok een op zichzelf staande onderdeel van een oplossing. Bouwblokken zijn opgebouwd uit elementen. Elementen zijn vaste onderdelen van het bouwblok.

Hieronder staat een DyA weergave van een bouwblok:
http://tweakers.net/ext/f/CIB86sYCOdww2G0E3A47bSO4/thumb.jpg

Denk hierbij aan een bouwblok wat een SQL Database oplossing biedt. Het bouwblok zal dan bestaan uit één of meerdere database servers, een stuk storage, een netwerk om het aan elkaar te knopen en te ontsluiten naar de buitenwereld, een stuk configuratie en documentatie en wellicht een backup/restore invulling.

Een ander bouwblok kan worden ingevuld met een Oracle op Linux oplossing waarbij een enkele server met lokale storage wordt gebruikt om de database te hosten.

Beiden zijn bouwblokken en lijken voor wat betreft functionaliteit enigszins op elkaar. Beide bouwblokken kunnen ingezet worden om een database oplossing neer te zetten als backend voor een webapplicatie.
Bouwblok Types
De hierboven beschreven bouwblokken vallen onder een enkele noemer. Namelijk het bouwblok type "Database"
Database is een zelf in te vullen naamgeving. Om het begrip tastbaar te houden heb ik voor deze naamgeving gekozen.
Het bouwblok type is dus een generieke naam voor onze bouwblokken. Onze bouwblokken zijn varianten van het bouwblok type.
Bouwblok varianten
Ons bouwblok type "Database" kent in ons geval een tweetal bouwblok varianten.
Te weten:
 • Bouwblok "MS SQL zilver"
 • Bouwblok "Oracle brons"
Wederom, de naamgeving is niet direct van invloed, bij varianten mag het wat beschrijvend zijn. Dat in tegenstelling tot de generieke naamgeving van het bouwblok type, wat geen merknamen of beschrijvingen zou mogen bevatten.

Waar er in een project nu een database oplossing nodig is waarbij de beschikbaarheid van groot belang is, kan er gekozen worden uit een tweetal standaard oplossingen (bouwblokken). In ons geval zal het bouwblok "SQL Zilver" een betere ontwerpkeuze zijn vanwege de eisen aan beschikbaarheid.

Kort resumerend:
We kennen het bouwblok type: "Database", en daarvan leiden we 2 bouwblok varianten af: "MS SQL zilver" & "Oracle Brons".
Bouwblokken zijn standaard deeloplossingen. Varianten kunnen verschillen in gebruikte software, hardware en configuraties.
patronen
Waar bouwblokken nog vrij tastbaar zijn, worden patronen wat minder begrijpelijk.

Binnen DyA onderkent men patroon types, en patroon varianten. Een patroon type is een set met bouwblokken die een infrastructurele oplossing vormen. Een patroon variant is een bepaalde technische invulling van het patroon type.
Een patroon impliceert iets herhalend. Denk daarbij aan het brei-patroon op een trui.

Hieronder een plaatje van het DyA patroon type "Data Transport"
http://tweakers.net/ext/f/GR2HT4njhgTdV7gFgyGyDtfW/thumb.png

Zoals je ziet is het patroon opgebouwd uit enkele bouwblokken waarvan sommigen optioneel zijn. Bovendien heeft het patroon optionele links met andere patronen.

Dit is allemaal vrij abstract, en dus best lastig te begrijpen. Ik zal proberen het duidelijk te maken met wat meer alledaagse begrippen.
Onthoudt dat een patroon een set met bouwblokken is die een infrastructurele oplossing vormt. Aangezien er altijd een probleem (of uitdaging) vooraf gaat aan een oplossing, ga ik in het hieronder staande voorbeeld een vrij tastbaar probleem beschrijven.
Voorbeeld
Probleem
Je staat met 3 auto's, en 30 mensen bij een rivier. Jullie moeten deze rivier zien over te steken zonder dat jullie nat worden. Er is geen tijdslimiet, maar het moet wel veilig gebeuren.

Uitwerking
Goed, hoe steken we een rivier over? Juist, we bouwen een brug.
Maar wat voor een brug? Gelukkig hebben we enkele functionele eisen gekregen bij de probleemstelling:
 • Er moeten auto's over kunnen rijden
 • Er moeten mensen over kunnen lopen
 • Er is geen tijdslimiet
 • Het moet veilig zijn
Oké, onze patroon type "brug" bestaat uit een 3 tal bouwblokken:
 • Peilers (optioneel)
 • brugdek
 • brugleuning (optioneel)
Nu moeten we een brug bouwen die voldoet aan de gestelde eisen.

Aangezien er auto's over de brug moeten, is het ontwerptechnisch wel verantwoord om het optionele bouwblok "peilers" te gebruiken. Die staan immers zwaardere belasting toe. Indien we van het bouwblok type peilers meerdere varianten hebben (Hout, staal, beton) kiezen we de variant die voldoende belasting kan hebben.

Over de peilers komt dan een brugdek. Vanwege de zware belasting van de auto's moet het dek voldoende draagkrachtig zijn om de auto's te dragen. Het bouwblok type "brugdek" moet dus ingevuld worden met een variant die draagkrachtig genoeg is.
Aangezien er geen tijdslimiet is, hoeft het brugdek niet breder te zijn dan een enkele auto.

Aangezien het een eis is dat er mensen over de brug moeten kunnen lopen, zal het brugdek voorzien moeten zijn van wandelpaden met een effen loopvlak. Bovendien zal vanwege de veiligheid het optionele bouwblok type "brugleuning" gebruikt moeten worden. Als variant kiezen we voor een houten brugleuning wat veilig genoeg wordt geacht.

Goed, geloof het of niet, maar we hebben zojuist een patroon variant gemaakt van het patroon type "brug". De naamgeving van de variant laat ik aan jullie over.

Indien we dit probleem nu vaker tegen komen, dan kan je dit patroon variant uit de kast trekken als standaard oplossing.
En dat is werken volgens architectuur. Het hergebruiken van standaard oplossingen.

edit: Op verzoek, een vergelijkbaar probleem maar nu een technische invulling :)
Voorbeeld 2
In dit voorbeeld gaan we iets dieper in de techniek, maar we beginnen op vrij abstract niveau.
Schets:
Vanuit de klant komt het verzoek om middels een webportaal wat bedrijfsgegevens beschikbaar te maken op het Internet. De bedrijfsgegevens moeten nog in een databank worden ingevoerd. De eis van de directie is dat deze gegevens ten alle tijden beschikbaar moeten zijn voor hun klanten.
Het webportaal wordt ontwikkeld door een externe partij en zal gehost moeten worden op een webserver die met ASP.Net kan werken. De externe partij zal ook het databank ontwerp maken, en vereist een Microsoft SQL Database.


De vraag van de klant is als volgt:
Ontwerp een veilige ontsluiting vanaf het Internet tot het webportaal, en vanaf het webportaal tot de databank.
Neem hierbij in op dat het ten alle tijden beschikbaar moet zijn. Neem de wensen en eisen van de externe leverancier mee in het ontwerp.

Gaan we het totaal plaatje nu eens in een patroon gieten, dan zou dat er ongeveer zo uit kunnen komen te zien:
http://tweakers.net/ext/f/347eg39u6AA1N8FG43WlA88m/medium.jpg
Zoals te zien is, heb ik gebruik gemaakt van enkele subpatronen. Een subpatroon is een op zich zelf staand patroon wat gebruikt kan worden in een totaal oplossing. Hergebruik is het sleutelwoord hierin.

Het eerste subpatroon wat we tegenkomen is het patroon DMZ. Nu kennen de meesten wel de term Demilitarized Zone, maar hieronder zie je een voorbeeld hoe dat als patroon eruit zou kunnen zien:
http://tweakers.net/ext/f/HnRsBxTakafbmGGe9ySPCZTu/medium.jpg

Ook hierin vinden we weer subpatronen. Deze heb ik niet verder uitgewerkt, maar dat laat ik aan de fantasie van de lezer over.


Een tweede subpatroon dat we tegen komen (onder de DMZ) is het subpatroon hoogbeschikbaar webportaal. Als patroon zou dat er zo uit kunnen zien:
http://tweakers.net/ext/f/YhtsVAUBUxqdtt6V5jHFef6p/medium.jpg
In dit patroon komen we de eerste bouwblokken tegen.
Namelijk het bouwblok "Loadbalancing". Dit is een bouwblok type. Een variant hiervan zou een F5 Big-IP kunnen zijn.

Het tweede bouwblok type wat we tegenkomen is het bouwblok "Webserver". Een invulling (variant) va dit bouwblok zou in ons geval een Microsoft 2008 IIS Server kunnen zijn. De eis was immers dat ASP.Net gebruikt moest kunnen worden.

Het laatste subpatroon wat we tegenkomen is het patroon: hoogbeschikbaar databank.
Een weergave hiervan ziet er ongeveer zo uit:
http://tweakers.net/ext/f/jKxQLTNv9beP1q5x5z1NG9Qv/medium.jpg

Hierin vinden we weer een bouwblok type "Database". Als we hier invulling aan moeten geven kunnen we kiezen uit de twee varianten die we eerder in dit blog hebben gebruikt. Aangezien de wens van de klant een hoogbeschikbare omgeving is, en tevens de eis van de externe leverancier een op Microsoft gebaseerde database is, zijn we vrij beperkt in de keuze. Maar het gaat hier om het idee. Als variant kiezen we de "Microsoft SQL Zilver" bouwblok.

Ik hoop dat ik hiermee wat duidelijkheid heb kunnen brengen. Op en aanmerkingen zijn altijd welkom.
links
http://www.dya.info/Home/dya/index.jsp
https://dya-knowledge.sogeti.nl/dir/Main_Page
http://www.opengroup.org/togaf/

Google calendar op Windows Mobile

Door Equator op donderdag 7 mei 2009 12:34 - Reacties (15)
Categorieën: Fun, Personal, Views: 14.345

Misschien was het bij velen al bekend, maar bij mij in ieder geval nog niet.

Ik heb enige tijd geleden gezocht naar een mogelijkheid om mijn Google Calendar van GMail Over The Air te kunnen syncen met mijn Windows Mobile telefoon.

Mijn eerste zoekopdracht op Google leverde mij een 2 tal applicaties op die ik hiervoor zou kunnen gebruiken, te weten:
 1. OggSync
 2. GMobileSync
Beide doen wat ze moeten, maar met de nodige problemen.

OggSync is niet gratis, als je scheduled wilt syncen. En $ 29,- per jaar vind ik onnodig.
GMobileSync geeft vreemde foutmeldingen, en is ook niet te schedulen.

Dus, nog even verder gekeken, en ik loop met een 2e zoekachtie tegen de volgende website aan:
Google Sync: Set Up Your Windows Mobile Phone

Wat ?? Gewoon activesync configureren met m.google.com en klaar :? Dat moet ik zien..

En ja hoor, werkt perfect. Een afspraak aanmaken in de GCalendar wordt direct zichtbaar in je agenda op Windows Mobile.. d:)b Zo ook je contact personen..

En het zou volgens http://www.google.com/mobile/default/sync.html ook op andere telefoons moeten werken..

Mooie oplossing als je geen Exchange hebt draaien, maar wel je contacts en agenda wil syncen..

CISSP, continued

Door Equator op maandag 2 juni 2008 19:52 - Reacties (7)
Categorie: Personal, Views: 7.875

Vanavond vlak voor het eten nog even snel de mail gechecked.. Was de gehele dag niet mogelijk op het werk door een niet werkende Internet verbinding :|

Affijn, mailtje van (ISC)2, dus mijn hart sloeg een keer over.. Zo snel al, dat kan niet goed zijn..
Dear Equator:
Congratulations! We are pleased to inform you that you have passed the Certified Information Systems Security Professional (CISSP®) examination - the first step in becoming certified as a CISSP.
*O* *O* *O*

Dat was dus een reden om het even uit te gillen van blijdschap. :)

Nu nog een endorsmentformulier invullen, en mijn CV in het engels aanbieden, en dan krijg ik het officiele diploma..

* Equator heel erg blij..

Morgen taart halen voor op het werk..

CISSP Examen, the horror ;)

Door Equator op zondag 25 mei 2008 18:21 - Reacties (9)
Categorie: Personal, Views: 13.673

Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover.. Ik mocht gaan zweten voor het (ISC)2 CISSP examen.

Ik heb me afgelopen week erg druk over dit examen gemaakt. Veel test examens op http://www.freepracticetests.org gemaakt en ik bakte er niets van.. Ik had dus vrij weinig hoop..

Maar goed, om 09:00 uur stond ik in Amsterdam bij het Hilton hotel voor de deur geparkeerd. Gelukkig was ik met de motor, wat mij zo'n € 34,- aan parkeergeld scheelde :X

Het binnenkomen in de examenruimte ging gelukkig goed, op het feit na dat ze even vielen over het feit dat mijn roepnaam (en dus ook de naam waarmee ik ingeschreven was) nog al afweek van de naam die op mijn paspoort staat.

250 vragen, en 6 uur de tijd. Het liep enigzins uit, want we mochten pas om 10:28 starten. Ik had dus tot 16:28 de tijd..

[...]

Tja, ik mag dus niets over het examen vertellen.. Dat is deel van de CISSP code of ethics waarmee ik ingestemd ben (anders kon ik dus weer opstappen).

Uiteindelijk viel het mee. Ik heb maar een paar keer het 'WTF' gevoel gehad, dus we zien het wel..

Nu nog een week of 3 wachten tot ik de uitslag krijg. Het invullen van de antwoorden ging nog op de ouderwetse 'cito-toets' manier.. bolletjes zwart maken..

Ik heb geen enkel idee wat ik er van gebakken heb, maar ik houd de vingers 'crossed' :) Ik verwacht maar gewoon niets, dan kan het altijd meevallen..

Server crash :'(

Door Equator op dinsdag 29 april 2008 10:38 - Reacties (15)
Categorie: Personal, Views: 10.809

Al jaren draai ik een eigen server thuis. Begonnen met een oude 486 @50Mhz en 48MB ram. (Geloof me, Gentoo compileren duurt erg lang :p )
Later is dit een PII 300Mhz met 256MB geworden.

Niet zo lang geleden heb ik de boel omgegooid naar een PIII 800Mhz met 512MB ram. Technisch gezien geen hoogstaand apparaat (Ik weet zeker dat er tweakers zijn met veel geilere hardware als server) maar ik haal uptimes van 2 jaar en de load is ook niet noemenswaardig dus who cares ;)

Nu wilde ik gisteren eens wat aanpassen. (om precies te zijn, ik wilde een NTP server installeren) maar mijn SSH verbinding werd telkens direct afgebroken.

Na wat gekloot, en een harde reset bleek de harde schijf stuque. Zonder veel werk geen data meer vanaf te krijgen. :(

* Equator was not amused

Gelukkig heb ik al vervangende hardware aangeboden gekregen van collegea en een vervangende kast van een niet nader te noemen vriendelijke Tweaker :)

De vervangende kast was hard nodig omdat de koffer-mod waarin mijn servertje huisde vrijwel geen airflow had dus ik vermoed dat de warmte de hdd de spreekwoordelijke das heeft omgedaan.

Wel meteen een reden om te upgraden naar Ubuntu Server 8.04 LTS.. En ook een reden om een backup-oplossing in te voeren :X

Wordt vervolgd..

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True